klachtenregeling

 

Zin-coaching streeft naar tevredenheid bij de cliënten. Het doel is om de beste coaching aan te bieden. Transparantie, openheid en afspraken staan hierbij centraal. Toch zou het kunnen voorkomen dat het optreden van de talentencoach aanleiding geeft tot klachten over de geleverde diensten.

Zin-coaching zal klachten serieus nemen en na beoordeling van de klacht volgen er zo nodig verbeteringen. Klachten zullen zorgvuldig worden afgehandeld. Als Zin-coaching bij het vervullen van haar taken onbegrip of ontevredenheid teweegbrengt bij cliënten of naasten van cliënten, zal het zich naar vermogen inspannen om herstel van een goede verhouding tot stand te brengen.

Wie een probleem heeft met de manier waarop hij wordt behandeld of bejegend, kan dat bespreken met de coach, een mail sturen aan mail@zin-coaching.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 06 24984993. Zin-coaching zal haar best doen de kritiek of klacht om te zetten in verbeteringen.

Uiteraard zal elke klacht worden behandeld en de klager zal binnen een week een reactie ontvangen.

Geen van de bedrijfsactiviteiten van Zin-Coaching hoeven te voldoen aan de kwaliteitswet WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg).

Boomtakken#klein